Skip to content Skip to footer

خدمة العملاء تعمل لاجلك 24 ساعة على الرقم الخاص 

Shopping Bag 0 items - ₺0.00 0
Shopping Bag 0 items - ₺0.00 0

Gizlilik Politikası

 

Kişisel Veriler Kanunu hakkında genel bilgiler
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilerek 7 Nisan 2016 tarihinde 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bazıları 7 Ekim 2016’da.
Veri uzmanı olarak bilgi
KVKK No’ya göre 6698 ve veri sorumlusu olarak kişisel verileriniz bu sayfada belirtilen çerçevede; Mevzuatın izin verdiği şekilde KVKK dosyasında sayılan şekillerde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, üçüncü kişilere açıklanacak, sınıflandırılacak ve işlenecektir.
Kişisel verileriniz nasıl işlenebilir
KVKK No’ya göre 6698 uyarınca, Site ile paylaştığınız kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik olarak veya herhangi bir sistem veri kaydının parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilir, kaydedilir, saklanır, değiştirilir veya yeniden düzenlenir, kısacası, KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilir ve veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel veri işleme” olarak kabul edilir.
Kişisel verilerinizin işlenmesinin amacı ve hukuki dayanağı
Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin gereklerini sözleşme gereklerine uygun olarak karşılamak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için.
6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 26 Ağustos 2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcılar ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik bu Yönetmeliklere dayanarak, RG No. 27.11.2014 tarihli 29188. Yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerinin tespit edilebilmesi için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kayıt altına almak;
Bankacılık ve elektronik ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemlerine, elektronik sözleşmelere veya evrak işlerine esas teşkil edecek tüm kayıt ve belgeleri hazırlamak; Mevzuat ve diğer mercilerde belirtilen bilgi saklama, raporlama ve açıklama yükümlülüklerine uymak;
Kamu güvenliğine ilişkin konularda ve hukuki uyuşmazlıklarda savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine talep üzerine ve mevzuata uygun olarak bilgi vermek amacıyla;
6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir. Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlara ilişkin bilgiler. Tedarikçiler, nakliye şirketleri, program ortağı şirketler, yerel/uluslararası şirketler ve faaliyetlerimizi yürütmek için işbirliği yaptığımız ve/veya veri işleyen olarak diğer üçüncü taraflar gibi sunulan hizmetlerle ilgili kişi ve kuruluşlar.
Kişisel verileriniz nasıl saklanır?
adınız, soyadınız, kimlik numaranız, adresiniz, telefonunuz, iş adresiniz veya özel e-posta adresiniz gibi bilgilerle birlikte şirketimizin internet sitesinde ve mobil uygulamalarda yer alan formlar aracılığıyla kişisel verileriniz; site verileri, kullanıcı adı ve şifre kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri içeren veriler, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri, tarama süresi ve ayrıntıları;
satış ve pazarlama kadromuz, şubelerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer satış kanallarımız aracılığıyla, kağıt üzerinde formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda;
Şirketimiz ile iş ilişkisi kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek, kartvizit, özgeçmiş, teklif vermek ve diğer yollarla kişisel verilerini fiziksel veya sanal ortamda paylaşan kişilerden elde edilen diğer amaçlarla, yüz yüze, yüz yüze veya uzaktan, sözlü veya yazılı veya yazılı olarak. elektronik ortamdan;
Web siteleri, bloglar, yarışmalar, anketler, oyunlar, kampanyalar ve benzeri amaçlar için kullanılan, çeşitli kanallardan dolaylı olarak elde edilen web siteleri ve sosyal medyadan elde edilen verilere ek olarak, e-bülten okuma veya tıklamalar, kamuya açık veri tabanları tarafından sağlanan veriler. sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerin; İşlenebilir ve toplanabilir.
KVKK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel verileriniz KVKK’nın yürürlük tarihinden önce üyelik, e-posta yetkilendirme, ürün/hizmet satın alma ve diğer şekillerde kanuna uygun olarak elde edilen kişisel verileriniz, 7 Nisan , 2016 da bu belgede belirtilen Hüküm ve Koşullara uygun olarak işlenir ve saklanır. Yukarıdaki yöntemlerden herhangi biri ile toplanan kişisel verilerinizin Türkiye’de işlenmek veya Türkiye dışında işlenmek ve saklanmak üzere kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılması KVKK kapsamında ve sözleşme amaçlarına uygun olarak (ülkeler için) Kişisel Veri Paneli tarafından onaylanan ve kişisel verilerin korunması için yeterli korumanın olduğu durumlarda) hizmetleri. Aracı kurumlara devredilebilir. Kişisel verilerin saklanması ve korunması Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca şirketimizin veri tabanlarında ve sistemlerinde gizli tutulacak olup; Bu belgede belirtilen yasal yükümlülükler ve düzenlemeler dışında hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, yetkisiz kişilerin erişimini engellemek, erişim yönetimi gibi fiziksel güvenlik ve program tedbirlerini almakla yükümlüdür. Kişisel verilerin başkaları tarafından hukuka aykırı olarak elde edildiğinin bilinmesi halinde, durum gereği derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu bilgilendirilecektir.yasal düzenlemeler ve yazılı olarak. Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca kişisel verilerinizi doğru ve güncel tutmayı taahhüt eder. Bu kapsamda şirketimizin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin web sitesi/mobil uygulama üzerinden doğru ve güncel verileri paylaşması veya güncellemesi gerekmektedir. 6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları, 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesine girmiştir. 6698 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, ilgili maddeye göre bu tarihten sonra kişisel veri sahibinin hakları aşağıdaki gibidir: • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini bilme, • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme. • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme , • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesini isteme, • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, • üçüncü kişilere bildirilmesini isteme. Kişisel verilerinin aktarıldığı, kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hâlinde, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Zararın giderilmesini talep etme, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinden kaynaklanan kayıp, haklara sahiptir.

 

 سياسة الخصوصية

معلومات عامة حول قانون البيانات الشخصية تم قبول قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 (المشار إليه فيما يلي باسم KVKK) في 24 مارس 2016 ونشر في الجريدة الرسمية رقم 29677 في 7 أبريل 2016. البعض في 7 أكتوبر 2016. المعرفة كأخصائي بيانات. وفقًا لـ KVKK No. 6698 وبياناتك الشخصية كمراقب للبيانات ، ضمن الإطار المحدد في هذه الصفحة ؛ وفقًا لما يسمح به التشريع ، سيتم تسجيلها وتخزينها وتحديثها والإفصاح عنها لأطراف ثالثة وتصنيفها ومعالجتها بالطرق المدرجة في ملف KVKK.

كيف يمكن معالجة بياناتك الشخصية

وفقًا لـ KVKK No. 6698 ، يتم الحصول على بياناتك الشخصية التي تشاركها مع الموقع أو تسجيلها أو تخزينها أو تغييرها أو إعادة ترتيبها كليًا أو جزئيًا تلقائيًا أو بوسائل غير آلية بشرط أن تكون جزءًا من أي سجل بيانات نظام ، في باختصار ، يتم إجراؤه على البيانات ضمن نطاق KVKK وأي عملية يتم إجراؤها على البيانات تعتبر “معالجة بيانات شخصية”.  الغرض والأساس القانوني لمعالجة بياناتك الشخصية لتلبية متطلبات الخدمات التي نقدمها لعملائنا وفقًا لمتطلبات العقد ، لتحسين منتجاتنا وخدماتنا. لقانون رقم 6563 بشأن تنظيم التجارة الإلكترونية والقانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلكين ولائحة مقدمي الخدمات ومقدمي الخدمات الوسيطة في التجارة الإلكترونية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 أغسطس 2015 ورقم 29457 ، بناءً على هذه اللوائح ، RG No. لتسجيل الهوية والعنوان والمعلومات الضرورية الأخرى من أجل تحديد معلومات صاحب المعاملة في نطاق لائحة العقود عن بعد المنشورة في 27.11.2014 والتشريعات الأخرى ذات الصلة ؛ لإعداد جميع السجلات والمستندات التي ستشكل أساس أنظمة الدفع أو العقود الإلكترونية أو الأعمال الورقية المطلوبة في مجال الخدمات المصرفية والدفع الإلكتروني ؛ للامتثال لالتزامات الاحتفاظ بالمعلومات والإبلاغ والإفصاح المحددة في التشريعات والسلطات الأخرى ؛من أجل توفير المعلومات لمكاتب النيابة العامة والمحاكم والموظفين العموميين المعنيين بشأن المسائل المتعلقة بالأمن العام والنزاعات القانونية ، عند الطلب ووفقًا للتشريعات ؛ستتم معالجتها وفقًا لـ KVKK المرقمة 6698 واللوائح الثانوية ذات الصلة. معلومات حول جهات خارجية أو مؤسسات يمكن نقل بياناتك الشخصية إليها. الأشخاص والمنظمات ذات الصلة بالخدمات المقدمة ، مثل الموردين وشركات الشحن والشركات الشريكة في البرنامج والشركات المحلية / الدولية والأطراف الثالثة الأخرى التي نتعاون معها و / أو معالجي البيانات لتنفيذ أنشطتنا. 

كيف يتم تخزين بياناتك الشخصية؟

بياناتك الشخصية من خلال النماذج الموجودة على موقع الويب الخاص بشركتنا وتطبيقات الهاتف المحمول ، جنبًا إلى جنب مع معلومات مثل اسمك أو لقبك أو رقم هويتك أو العنوان أو الهاتف أو عنوان العمل أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص ؛ بيانات الموقع ، بما في ذلك التفضيلات على الصفحات التي تم تسجيل الدخول إليها باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ، وسجلات IP للمعاملات التي تم إجراؤها ، وبيانات ملفات تعريف الارتباط التي يجمعها المتصفح ، ووقت التصفح والتفاصيل ؛ شفهيًا أو كتابيًا أو إلكترونيًا من خلال موظفي المبيعات والتسويق والفروع والموردين وقنوات البيع الأخرى لدينا ، من خلال النماذج على الورق وبطاقات العمل والتسويق الرقمي ومركز الاتصال ؛ لتأسيس علاقة عمل مع شركتنا ، للتقدم لوظيفة ، لتقديم عرض ، لعمل بطاقة عمل ، استئناف ، عرض ولأغراض أخرى تم الحصول عليها من الأشخاص الذين يشاركون بياناتهم الشخصية في بيئة فعلية أو افتراضية ، وجهاً لوجه وجهاً لوجه أو عن بعد ، شفهياً أو كتابياً أو كتابياً. من وسائل الإعلام الإلكترونية ؛ البيانات التي توفرها النشرة الإخبارية الإلكترونية تقرأ أو نقرات ، وقواعد البيانات العامة ، بالإضافة إلى البيانات التي تم الحصول عليها بشكل غير مباشر من مواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي ، والمستخدمة لمواقع الويب والمدونات والمسابقات والاستطلاعات والألعاب والحملات والأغراض المماثلة. الملف الشخصي والبيانات مفتوحة للمشاركة من منصات وسائل التواصل الاجتماعي ؛ يمكن معالجتها وجمعها. بياناتك الشخصية التي تم الحصول عليها قبل دخول KVKK حيز التنفيذ بياناتك الشخصية التي تم الحصول عليها وفقًا للقانون في شكل عضوية وتفويض عبر البريد الإلكتروني وشراء منتج / خدمة وأشكال أخرى قبل تاريخ نفاذ KVKK ، وفقًا للشروط والشروط المحددة في هذا المستند في 7 أبريل 2016. تمت معالجتها وتخزينها. نقل بياناتك الشخصية إلى الخارج لتتم معالجتها في تركيا أو لتتم معالجتها وتخزينها خارج تركيا ، والتي يتم جمعها بأي من الطرق المذكورة أعلاه ، في نطاق KVKK ووفقًا للأغراض التعاقدية (للبلدان) المعتمدة بواسطة البيانات الشخصية لوحة وحيث توجد حماية كافية لحماية البيانات الشخصية) الخدمات. يمكن تحويلها إلى مؤسسات وسيطة. تخزين البيانات الشخصية وحمايتها سيتم الاحتفاظ بسرية بياناتك الشخصية في قواعد بيانات وأنظمة شركتنا وفقًا للمادة 12 من قانون حماية البيانات الشخصية ؛ القانون المحدد في هذه الوثيقة

 

باستثناء الالتزامات واللوائح ، لن يتم مشاركتها مع أطراف ثالثة بأي شكل من الأشكال. تلتزم شركتنا باتخاذ تدابير أمنية وبرامجية مادية مثل إدارة الوصول ، لمنع المعالجة غير القانونية للبيانات الشخصية ، لمنع وصول الأشخاص غير المصرح لهم ، وفقًا للمادة 12 من قانون حماية البيانات الشخصية. في حالة معرفة أن الآخرين حصلوا على البيانات الشخصية بشكل غير قانوني ، فسيتم إبلاغ مجلس حماية البيانات الشخصية على الفور كما هو مطلوب بموجب اللوائح القانونية وخطيًا. الحفاظ على البيانات الشخصية محدثة ودقيقة تتعهد شركتنا بالحفاظ على دقة بياناتك الشخصية وتحديثها وفقًا للمادة 4 من قانون حماية البيانات الشخصية. في هذا السياق ، لكي تفي شركتنا بالتزاماتها الناشئة عن التشريعات الحالية ، يتعين على عملائنا مشاركة أو تحديث بيانات دقيقة ومحدثة عبر موقع الويب / تطبيق الهاتف المحمول. وفقًا لـ KVKK No. 6698 ، تم تضمين حقوق مالك البيانات الشخصية في المادة 11 من KVKK No. 6698. دخل 6698 حيز التنفيذ في 07 أكتوبر 2016 ، ووفقًا للمادة ذات الصلة ، فإن حقوق مالك البيانات الشخصية بعد هذا التاريخ هي كما يلي: • معرفة ما إذا كانت البيانات الشخصية تتم معالجتها ، • معرفة ما إذا كانت البيانات الشخصية تتم معالجتها. • لمعرفة الغرض من معالجة البيانات الشخصية وما إذا كان يتم استخدامها وفقًا للغرض منها ، • لمعرفة الأطراف الثالثة التي يتم نقل البيانات الشخصية إليها في الدولة أو في الخارج ، • لطلب تصحيح البيانات الشخصية في حالة عدم اكتمالها أو معالجة غير صحيحة ، • في إطار الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من قانون حماية البيانات الشخصية ، طلب حذف البيانات أو إتلافها ، • طلب إخطار جهات خارجية. في حالة نقل البيانات الشخصية أو تصحيحها أو حذفها أو إتلافها ، • الاعتراض على ظهور نتيجة ضد الشخص من خلال تحليل البيانات المعالجة حصريًا من خلال الأنظمة الآلية ، • طلب تعويض الضرر أو الخسارة الناجمة عن المعالجة غير القانونية للبيانات الشخصية ، والحقوق.

 

لحياة صحية في تركيا و بالعربي! نوفر لك خيارات حديثة  من أقضل مزودين الخدمات الصحية و أفضل المنتجات.

للتواصل
Mezitli. Mersin . Turkey
90 541 144 31 94
alo@mavikaravan.com
النشرة الشهرية على الواتس

انضم الان ليصلك جديدنا  و عروض الموقع الخاصة على شكل نشرة شهرية على الواتس 

Cart0
Cart0